ผลงานของเรา

รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

PP MicroPile

เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต