ผลงานของเรา

รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

PP MicroPile

เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต