เกี่ยวกับเรา

PP MicroPile

พีพี ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

ผู้ผลิต และจำหน่าย พร้อมตอก เสาเข็มไมโครไพล์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานเข็มเจาะ ขนาดเล็กโดยตรง เรามีทีมงาน วัสดุ อุปกรณ์ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน 

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3/6 หมู่ 2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักงาน: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
pp.micropile @ gmail.com

โรงงาน ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ แห่งที่ 1 (Factory 1)

22/6 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โรงงาน ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ แห่งที่ 2 (Factory 2)

เลขที่ 50 หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12160

บริษัท ทีเอ็มไมโครไพล์ จำกัด (สาขาภูเก็ต)

180/12 หมู่ 1 ป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 099 391 4928