PP MicroPile Group

เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

กลุ่มบริษัท เสาเข็มไมโครไพล์

PP MicroPile

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

BTB MicroPile

ภาคเหนือ

I.A. MicroPile

ภาคตะวันตก

EAST PPMicroPile

ภาคตะวันออก

TM MicroPile

ภาคใต้


PP MicroPile

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

PP MicroPile (บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด) จากความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มลูกค้า ทำให้ PP MicroPile รวมตัวจัดตั้งบริษัทในเครือมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานของ PP MicroPile ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ การรับบริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ หรือการให้คำแนะนำปรึกษาหน้างานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ 

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com