นานาสาระ

กับ CEO PP.MicroPile 

นานาสาระ MicroPile

CEO PP MicroPile

มารู้จัก...เสาเข็มไมโครไพล์

ไมโครไพล์จริงๆ นั้น มีทั้งหมด หลายประเภท  ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป แต่หลักๆ ที่นิยมกันแพร่หลายอย่างมากคือ  เสาเข็มไมโครไพล์ แบบ เสาเข็มหล่อสำเร็จรูป ยาวราว 1.5-2.0 เมตร แล้วนำมาตอกโดยปั้นจั่นขนาดเล็ก และต่อเชื่อมด้วยลวดเชื่อม  มีด้วยกัน  5 ประเภท

1  เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น  ตัวไอขนาด 18-22 ซม  เรียกว่าเสาเข็มไมโครไพล์ ตัวไอ  ใช้เทคนิคการหล่อเสาเข็มแบบเดียวกับเสาเข็มคอนกรีตเสริมแรง หรือเรียกว่าเสาปั้นจั่น เสาเข็มแบบนี้เป็นที่นิยมมากเพราะราคาถูกที่สุด ทำได้แพร่หลาย และคุ้นเคยกับผู้ใช้งานมากที่สุด

2   เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น แบบกลม มีรูตรงกลาง  ขนาด 20-25-30 ซม เรียกว่า   เสาเข็มไมโครไพล์ สปัน    เพราะวิธีการหล่อ ใช้เทคนิคเดียวกันกับการหล่อเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาก และมีรูตรงกลางเพื่อลดแรงแทรกตัวของดินขณะตอกเสาเข็ม ทำให้ลดแรงสั่นสะเทือนได้

3    เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น แบบกลมไม่มีรูตรงกลาง เรียกว่าเสากลม  เสาไมโครไพล์กลม เป็นการหล่อเสาเข็มทรงกลม  ที่ไม่มีรู ตรงกลาง เสาเข็มแบบนี้ จะหล่อง่ายกว่า และไม่ได้ลดแรงสั่นสะเทือนเลย

4  เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น แบบสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลาง ขนาด 25-30 ซม เรียกว่า   เสาเข็มไมโครไพล์สี่เหลี่ยม สปัน    เพราะวิธีการหล่อ ใช้เทคนิคเดียวกันกับการหล่อเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาก และมีรูตรงกลางเพือลดแรงแทรกตัวของดินขณะตอกเสาเข็ม ทำให้ลดแรงสั่นสะเทือนได้

5  เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น แบบกลมไม่มีรูตรงกลาง เรียกว่าเสากลม  เสาไมโครไพล์กลม เป็นการหล่อเสาเข็มทรงกลม  ที่ไม่มีรู ตรงกลาง เสาเข็มแบบนี้ จะหล่อง่ายกว่าที่มีรู และไม่ได้ลดแรงสั่นสะเทือนเลย

 

ทำไมลูกค้าถึงเลือก พีพี.ไมโครไพล์